پروژه ها

کشت قراردادی فلفل
Play Video

پروژه ی گلخانه ی شهر ابریشم، شهرستان فلاورجان استان اصفهان

ارائه نهال ها و دانه ها، مشاوره تخصصی و مراقبت از محصول

داروخانه ی گیاه پزشکی
Play Video

دارای مجوز رسمی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تجویز نسخه های تخصصی و مراقبتی برای محصولات کشاورزی و زراعی